výbava účastníkov 2023

Tu si môžeš pozrieť akú výbavu mali niektorí účastníci tretieho ročníka

Výbava účastníkov 2022

Tu si môžeš pozrieť akú výbavu mali niektorí účstníci druhého ročníka

Výbava účastníkov 2021

Tu si môžeš pozrieť akú výbavu mali účstníci prvého ročníka