Výbava účastníkov 2022

Tu si môžeš pozrieť akú výbavu mali niektorí účstníci druhého ročníka

Výbava účastníkov 2021

Tu si môžeš pozrieť akú výbavu mali účstníci prvého ročníka